ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej plasuje się w połowie stawki. Wskaźnikami znajdującymi się w przeciętnej sytuacji są wskaźniki dotyczące awaryjności sieci kanalizacyjnej, kosztu systemu gospodarki odpadami oraz dotacji pozyskanych na inwestycje w drogi publiczne. Sprzyjające są wskaźniki dotyczące kosztu zagospodarowania odpadów oraz wydatków majątkowych na drogi publiczne. Miasto Pruszków jest jednym z liderów pod względem rentowności systemu gospodarki odpadami. Rentowność wynosi ponad 97% (średnia z lat 2019-2021), co jest rzadkością w porównywanych miastach. Wymienione wyżej wskaźniki świadczą o sprzyjającej sytuacji pod względem gospodarki komunalnej.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA