DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.*

57 802

-0,39%

do roku 2020

Źródło danych: UM Pruszków

*liczba mieszkańców zameldowanych


1 893

Zameldowania na

pobyt stały

881

Wymeldowania

pobytu stałego

835

Liczba

urodzeń

1 442

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba zameldowanych mieszkańców Miasta Pruszków wyniosła 57.802 i spadła o 0,39% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek spowodowany jest znaczną przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Jest on częściowo niwelowany przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba kobiet wyniosła w 2021 r. 31.151, a liczba mężczyzn 26.651.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat