ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Miasta Pruszkowa należy ocenić jako dobrą. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, struktura własnościowa przedsiębiorstw, wpisy do rejestru REGON czy powierzchnia objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sytuacja miasta jest sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Poziom bezrobocia oraz bezrobocia rejestrowanego spada, natomiast w dalszym ciągu jest gorszy niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA