ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

W analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w mieście w zakresie liczebności oddziałów w szkołach czy wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2021 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r., przy jednocześnie bardzo wysokim pokryciu subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 9.004,21 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2019-2021). Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Miasta Pruszkowa na tle jednostek należących do grupy porównawczej oceniona została jako sprzyjająca.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA