OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

Z punktu widzenia oceny demograficznej miasta należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Mieście Pruszków w 2021 r. nastąpiły korzystne zmiany w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzone m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy czy liczbą ludności w wieku szkolnym. Zdecydowana większość wskaźników jest porównywalna do miast należących do grupy porównawczej i taka jest też ocena ogólna obszaru demografia.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA