ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 11%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia długoterminowego Miasta Pruszkowa na mieszkańca do poziomu 2.265,27 zł (średnia z lat 2019-2021) z poziomu 1.505,45 zł (średnia z lat 2017-2019). Koszty obsługi zadłużenia, które znajdują się w bardzo sprzyjającym obszarze zmalały z poziomu 20.561,42 zł (średnia z lat 2017-2019) do 14.589,30 zł (średnia z lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze BUDŻET