OCENA OGÓLNA


Sytuacja Miasta Pruszkowa na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA miasta

Miasto Pruszków porównywane jest do 44 gmin miejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Miasta Pruszkowa (z obszaru województwa mazowieckiego) należą m.in. Gmina Podkowa Leśna, Marki, Ząbki, Otwock czy Nowy Dwór Mazowiecki. Ocena stanu miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w żadnym obszarze sytuacja nie została określona jako niesprzyjająca w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W aspektach budżetowych oraz społeczno-zdrowotnych sytuacja miasta została określona mianem sprzyjającej.