ZARZĄDZENIA Prezydenta Miasta


W 2021 r. Prezydent Miasta Pruszkowa wydał w sumie 322 zarządzenia.


Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta