Uchwały RADY Miasta


W 2021 r. Rada Miasta Pruszkowa podjęła 163 uchwały.


Wykaz uchwał Rady Miasta