Jednostki organizacyjne i spółki Miejskie


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

25 122 498
Urząd Miasta PruszkowaDokumenty regulujące pracę Miasta i Urzędu


Statut Miasta Pruszkowa

Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXIII.351.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 czerwca 2017 r. W 2019 roku ogłoszono treść jednolitą statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Miasta

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Pruszkowa przyjęty Zarządzeniem Nr 163 /2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 sierpnia 2019 r. z późn. zm.


regulamin pracy urzędu Miasta

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Pruszkowa przyjęty Zarządzeniem Nr 109/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 lipca 2009 r. z późn. zm.


urząd w liczbach


36 233

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.

61 929

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.

13 007

założonych spraw w 2021 r.

324

spotkań prezydenta z mieszkańcami w 2021 r.

w tym:

9 813

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

w tym:

2 710

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Miasta Pruszkowa wydanych zostało 257 upoważnień. W roku ubiegłym dużą aktywnością wykazywał się Wydział Planowania Przestrzennego. Łącznie, w dziale tym, sporządzone zostało 1.308 dokumentów, na które złożyło się m.in. 813 zaświadczeń oraz 363 wypisy przygotowane przez Referat Urbanistyki.

Wydział Ochrony Środowiska przygotował z kolei 424 druków urzędowych. Wśród działań tej jednostki na rzecz mieszkańców Miasta Pruszkowa wymienić można 108 umów na dotacje do wymiany pieców oraz 23 umowy na dofinansowanie gromadzenia wód opadowych.Jednostki organizacyjneCentrum Usług Wspólnych w Pruszkowie


Pruszków, ul. Hubala 3


Dyrektor: Andrzej Grabek

Żłobek Miejski Nr 1 w Pruszkowie


Pruszków, ul. Hubala 3


Dyrektor: Monika Jasińska


Żłobek Miejski nr 2 w Pruszkowie


Pruszków, ul. Antka 7


Dyrektor: Justyna Bańkowska

Żłobek Miejski Nr 3 w Pruszkowie


Pruszków, ul. Jarzynowa 21


Dyrektor: Beata Nalazek


Przedszkole Miejskie Nr 1


Pruszków, ul. Jarzynowa 21


Dyrektor: Grażyna Majchrzak

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Kubusia Puchatka


Pruszków, ul. Partyzantów 2/4


Dyrektor: Ewa Bownik


Przedszkole Miejskie Nr 3


Pruszków, ul. Chopina 1


Dyrektor: Iwona Długosz-Szewczyk

Przedszkole Miejskie Nr 4 "Pod Kasztanem"


Pruszków, ul. B. Prusa 27


Dyrektor: Marzena Mączyńska


Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5


Pruszków, ul. Narutowicza 20


Dyrektor: Bożena Rosłon

Przedszkole Miejskie Nr 6


Pruszków, ul. Hubala 1


Dyrektor: Wiesława Juszczyk


Przedszkole Miejskie Nr 7


Pruszków, ul. Słowackiego 1


Dyrektor: Agnieszka Ołdakowska

Przedszkole Miejskie Nr 8


Pruszków, ul. 3 Maja 67


Dyrektor: Edyta Wołowiec


Przedszkole Miejskie Nr 9


Pruszków, ul. Moniuszki 9


Dyrektor: Sylwia Roguska

Przedszkole Miejskie Nr 10


Pruszków, ul. Chopina 13


Dyrektor: Elżbieta Nowacka


Przedszkole Miejskie Nr 11


Pruszków, ul. Hubala 2


Dyrektor: Aida Piskorz

Przedszkole Miejskie Nr 12


Pruszków, ul. Andrzeja 12


Dyrektor: Maria Adamczyk


Przedszkole Miejskie Nr 13


Pruszków, ul. Antka 7


Dyrektor: Alicja Jastrzębska

Przedszkole Miejskie Nr 14 "Różany Ogród"


Pruszków, ul. Jasna 2


Dyrektor: Paulina Andrzejewska


Przedszkole Miejskie Nr 15


Pruszków, ul. Dębowa 8


Dyrektor: Alina Masłowska

Przedszkole Miejskie Nr 16


Pruszków, ul. Pływacka 16


Dyrektor: Beata Stosio


Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Józefa Piłsudskiego


Pruszków, ul. Topolowa 10


Dyrektor: Ewa Nowicka

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego


Pruszków, ul. Jasna 2


Dyrektor: Marek Śrębowaty


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej


Pruszków, al. Wojska Polskiego 34


p.o. Dyrektora: Agnieszka Górecka

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II


Pruszków, ul. Hubala 4


Dyrektor: Maria Stawska


Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego


Pruszków, ul. Jana Długosza 53


Dyrektor: Aneta Pawłowska

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza


Pruszków, ul. Lipowa 31


Dyrektor: Anna Tybora


Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego


Pruszków, ul. Obrońców Pokoju 44


Dyrektor: Magdalena Kulmaczewska

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie


Pruszków, ul. Mostowa 6


Dyrektor: Urszula Głogowska-Żuchowska


Szkoła Podstawowa Nr 10 im. im. Marii Konopnickiej


Pruszków, ul. Pływacka 16


Dyrektor: Mirosława Śliwińska

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka"


Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4


Dyrektor: Ewa Sowa


Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy


Pruszków, pl. Jana Pawła II 2


Dyrektor: Dorota Słowińska-Kamasa

Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza


Pruszków, ul. Kraszewskiego 13


Dyrektor: Józef Grzegorz Zegadło


Samorządowy Zakład Budżetowy "Targowisko Miejskie"


Pruszków, ul. Komorowska 14


Dyrektor: Karolina Polak

Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Kryta Pływalnia KAPRY


Pruszków, ul. Andrzeja 3


Dyrektor: Janusz Wierzbowski


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Pruszków, ul. Helenowska 3A


Dyrektor: Teresa Kostrzewska

Straż Miejska


Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16


Komendant: Włodzimierz Majchrzak


Zespół Tańca Ludowego "Pruszkowiacy"


Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4


Dyrektor: Piotr Grządkowskispółki miejskieCentrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.


Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4


Prezes: Agnieszka Wierzbicka

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.


Pruszków, ul. Bryły 6


Prezes: Jarosław Bałdowski


Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.


Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23


Prezes: Michał Stanisław Panfil

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o.


Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9


Prezes: Maciej Roszkowski