BUDŻET OBYWATELSKI


budżet obywatelski 2021
wartość projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2021:

1 795 478


59

Liczba projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2021

44

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2021

26

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2021

3 036

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego 2021

2 934

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego 2021

102

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego 2021

Projekty wybrane do realizacji w ramach BO 2021


Zdjęcie boiska do gry w Teqball.Opis wybranych projektów budżetu obywatleskiego 2021plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej nr 1

W ramach projektu wykonano: usunięcie martwych egzemplarzy drzew, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia do ćwiczeń i gier (tj. zestaw zabawowy, piaskownicę, stół do piłkarzyków zewnętrzny, stół do ping ponga). Ponadto zamontowano tablicę z regulaminem i wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową pod urządzenia, nasadzono drzewa liściaste i wykonano trawnik w miejscu robót. Dodatkowo z budżetu miasta wykonano rozbiórkę amfiteatru oraz przeniesiono skrzynkę elektryczną co nie było uwzględnione we wniosku do budżetu obywatelskiego.


plac zabaw dla dzieci starszych w parku żwirowisko

W ramach projektu wykonano zjeżdżalnię tubową na skarpie, wygrodzenie linowe, zamontowano ściankę wspinaczkową, która umożliwia wejście na górę oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową.


infrastruktura malich 2021 - liniowy street workout z bezpieczną nawierzchnią

W związku z protestami mieszkańców odnośnie lokalizacji liniowego street workoutu na nieruchomości w sąsiedztwie rzeki Utraty oraz brakiem odpowiedniego miejsca na lokalizację tego typu inwestycji (brak odpowiedzi wnioskodawcy na ostatnie pismo z lipca 2021r.) inwestycja nie została zrealizowana w całości (wykonano projektowane nasadzenia). W zakresie wykonania nasadzeń drzew ustalono z projektodawcą możliwość częściowej zmiany lokalizacji ich wykonania z ul. Dolnej na inne tereny w dzielnicy Malichy z uwagi na znajdującą się w pasach zieleni infrastrukturę techniczną. Nasadzenia zostały wykonane jesienią.


Plaża miejska w centrum miasta

W ramach projektu w Parku Anielin Wschodni powstała plaża piaskowa, na której zamontowano: hamaki, leżaki, meble plażowe wykonane z palet, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wygrodzenie linowe, bale wraz z żarówkami solarnymi oraz sztuczne palmy.


biblioteczki plenerowe

W lipcu 2021 r. na terenie Pruszkowa w trzech miejscach (Park Kościuszki, ul. Kraszewskiego, Park sensoryczny przy ul. Wapiennej) stanęły biblioteczki umożliwiające samoobsługową wymianę książek.budżet obywatelski 2022
Planowana pula środków na projekty
w ramach budżetu
obywatelskiego 202
2:

1 992 961wartość projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022:

1 991 240


79

Liczba projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2022

46

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022

21

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022


3 641

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego 2022

3 484

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego 2022

157

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego 2022


Projekty wybrane do realizacji w ramach BO 2022

Źródło danych: UM Pruszków