pruszkowska karta mieszkańca


Pruszkowska Karta Mieszkańca.

Program jest elementem realizowanej przez miasto polityki społecznej.


Działanie to ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w tym możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.


Udział mieszkańców w programie ma na celu przyczynić się do większego uczestnictwa w społecznym życiu miasta oraz zaktywizować środowiska gospodarcze do większej podaży usług, a także do zwiększenia wpływów miasta z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.pruszkowska karta mieszkańca - INFORMACJE


  • Warunkiem otrzymania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca jest zamieszkiwanie na terenie Miasta Pruszków (potwierdzone deklaracją w zeznaniu podatkowym za ostatnio rok podatkowy) oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie (bez względu na to czy osiągany jest dochód).


  • W przypadku osób nie osiągających dochodu, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o zamieszkiwaniu w Mieście Pruszków i bycia zarejestrowanym podatnikiem w pruszkowskim urzędzie.


  • Karta wydana jest na wniosek.


  • Karta ważna jest 3 lata od momentu wydania lub przedłużenia.

  • Karta potwierdza uprawnienia mieszkańców miasta do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie „Pruszkowska Karta Mieszkańca”.


Karta Wnioski można składać od poniedziałku do piątku:

  • w Urzędzie Miasta Pruszkowa (ul. J.I. Kraszewskiego 14/16): w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 14

  • w Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącym się w budynku dworca PKP.Wniosek można złożyć elektronicznie: https://pruszkow.informica.pl/


Zdjęcie tabliczki "Punkt Obsługi Mieszkańców".3 328

Liczba wydanych kart

w 2021 r.

23 244

Liczba wydanych kart na 31.12.2021 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY mieszkańca


Zdjęcie autobusu Komunikacji Miejskiej.
Bezpłatna komunikacja miejska dla posiadaczy Pruszkowskiej Kart Mieszkańca.Zdjęcie budynku pływalni "Kapry".

Zniżki oferowane przez jednostki miejskie:


  • Miejska Kryta Pływalnia „Kapry” - zniżki na bilety;

  • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego - wstęp bezpłatny;

  • Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego - bezpłatny wstęp na wybrane zajęcia zgodnie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach umieszczonego na stronie www.mok-kamyk.pl;
PEŁNA LISTA PARTNERÓW Programu I KORZYŚCI - SPRAWDŹ!