pruszkowska karta dużej rodziny


Pruszkowska Karta Dużej Rodziny.

Program jest elementem realizowanej przez miasto polityki społecznej.


Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz zwiększanie członkom rodzin wielodzietnych dostępności do usług z zakresu kultury, sportu i opieki przedszkolnej.pruszkowska karta dużej rodziny - INFORMACJE


  • W programie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny uczestniczyć mogą rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Miasta Pruszków (także rodziny zastępcze) składające się z rodziców, jednego rodzica lub opiekunów (opiekuna) posiadających przynajmniej trójkę dzieci, które nie ukończyły 21 roku życia oraz rozliczające się z podatku dochodowego w Pruszkowie udokumentowane rozliczeniem rocznym PIT za ostatni rok podatkowy.


  • Warunkiem otrzymania Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny jest: złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z przedłożeniem do wglądu pierwszej strony rozliczenia rocznego PIT za ostatni rok podatkowy, w którym wskazany będzie adres zamieszkania na terenie Miasta Pruszków.

  • Karta wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Odbioru kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia przedłożonego w Urzędzie Miasta Pruszkowa.288

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

4

Liczba nowych partnerów programuPRZYKŁADOWE KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTYZdjęcie autobusu Komunikacji Miejskiej.Zniżka w wysokości 50% w przejazdach liniami autobusowymi 1, 2, 3, 4, 5, 6 na terenie Miasta Pruszkowa (dotyczy biletów jednorazowych i miesięcznych).Zdjęcie budynku pływalni "Kapry".

Zniżki oferowane przez jednostki miejskie:


  • Miejska Kryta Pływalnia „Kapry” - 50% zniżki na zakup biletów: normalny, ulgowy i wakacyjny - wg cennika obowiązującego na pływalni;

  • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego - wstęp bezpłatny;

  • Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego - bezpłatny wstęp na wybrane zajęcia zgodnie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach umieszczonego na stronie www.mok-kamyk.pl.
PEŁNA LISTA PartnerÓW Programu I KORZYŚCI - SPRAWDŹ!czytaj dalej: