karta seniora
Ogólnopolska Karta Seniora.Program "Ogólnopolska Karta Seniora" - edycja Miasta Pruszków jest elementem realizowanej przez miasto polityki społecznej.


Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Pruszków oraz partnerów programu, jak również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów.


W 2021 r. odbyło się spotkanie z członkiem zarządu fundacji MANKO, odpowiedzialnej za Ogólnopolska Kartę Seniora. Podpisana została nowa umowa o współpracy.
Do otrzymania Karty seniora uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 60 lat

  • Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić imienną Ogólnopolską Kartę Seniora w edycji lokalnej z Herbem Miasta Pruszkowa.

  • Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia które uczestniczą w programie. Takich punktów na terenie całej Polski jest już ponad 2.500.

  • Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora można złożyć w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w pokoju nr 14 (parter). Karta wydawana jest „od ręki”.86

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

683

Liczba wydanych kart ogółem

2 500

Liczba partnerów w 2021 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY seniora


Grafika Konstancińska Karta Seniora

Karta uprawnia także do wielu innych zniżek na usługi instytucji gminnych i podmiotów prywatnych - zarówno lokalnych partnerów, jak i ogólnopolskich partnerów programu. Są to m.in. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdrowotno-medyczne, instytucje kulturalne, hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie i salony optyczne. Lista partnerów programu dostępna jest poniżej.
Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!