EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

42,10%
24 094

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

10 143

Subwencja oświatowa
na ucznia

13 951

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Miasta Pruszków w 2021 r.


Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

149 856 079